الگوی گلبرگ ۰۳

رایگان
 
 

تومان

الگوی گلبرگ بزرگ برای درست کردن گل کاغذی

در چهار اندازه. قابل دانلود به صورت جداگانه

بزرگترین سایز A4

ابعاد بزرگترین اندازه به طور تقریبی ۲۷ در ۱۹

توضیحات

الگوی گلبرگ بزرگ برای درست کردن گل کاغذی

در چهار اندازه. قابل دانلود به صورت جداگانه

بزرگترین سایز A4

ابعاد بزرگترین اندازه به طور تقریبی ۲۷ در ۱۹


برای استفاده از این الگو، آن را بر روی کاغذ A4 پرینت گرفته و سپس بر روی مقوا پیاده کنید.


برای مشاهده آموزش گل کاغذی، روی لینک زیر کلیک کنید

آموزش ساخت گل کاغذی