مــا کـه هستیم

یک فروشگاه برای افرادی با سلیقه متفاوت

play

از متفاوت بودن نترس! سبک زندگی خودت را داشته باش. و حتی اگر نتیجه اش تنهایی بود، بدان که تنهایی بهتر از بودن در میان کسانی ست که تو را در صورتی دوست دارند که مانند آنها رفتار کنی!

مــا چه کار می کینم

محصولات متفاوتی عرضه می کنیم

با کیفیت و‌ دوام بیشتر. محصولاتی که ایده شکل گیری آنها برخاسته از فکر و ذهنی خلاق و متفاوت است

مــا چگونه اثبات می کنیم

با رضایت مشتریان

رضایت مشتری واکنشی است، که در رفتار بلندمدت مشتری توسط شرکت بررسی می‌گردد و به‌عنوان ابزار مهمی در فعالیت بازاریابی در نظر گرفته می‌شود، که فعالیت خود را بر ارتباط با مشتری مدیریت می‌نماید. ارتباط مشتری در کنار کیفیت می‌تواند، عامل اثربخش بر رضایت مشتری باشد. کیفیت مفهومی پویا است، که با تجربه مشتری و تغییر و اصلاح در درک مشتری از محصول تغییر می‌یابد.

فروشگاه السا

یک تجربه بهتر

با فروشگاه دست سازه های السا نوع جدیدی از محصولات هنری را تجربه کنید و از خرید و استفاده آنها در محیط زندگی و کار خود لذت ببرید. السا با عشق و علاقه به محصولات خود موجودیت می بخشد و این جان بخشیدن و پویایی تاثیرات مثبت خود را در محلی که از انها استفاده می شود را خواهد گذاست.